Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Αδιαφάνεια, παρανομία, σπατάλη στην ΕΡΤ

       EΡΤ  
-Τι συμπεραίνουν οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης στο πόρισμά τους
Σοκ έχει προκαλέσει στην ΕΡΤ το πόρισμα των Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που παραδόθηκε στον υπουργό Πολιτισμού, Παύλο Γερουλάνο από τον ειδικό γραμματέα των Επιθεωρητών, Αριστείδη Μπουρδάρα. Σύμφωνα με το πόρισμα, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, στην ΕΡΤ, οι ελεγκτές βρήκαν σωρεία σκανδάλων, που καταδεικνύουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας, παράνομων αναθέσεων και αλόγιστης σπατάλης δημοσίου χρήματος. Το πόρισμα, επικεντρώνει σε πέντε αντικείμενα διερεύνησης, τα οποία φέρνει στο φως η Press Time:


1) Για τη σύναψη σύμβασης της ΕΡΤ με εταιρία για τον ανασχεδιασμό των λογοτύπων της, οι επιθεωρητές σημειώνουν:
Τα έτη 2007 και 2008 ανατέθηκε χωρίς διαγωνισμό (…) έναντι συνολικού ποσού 1.406.841€. Η ανάθεση αυτή έγινε κατά παράβαση τόσο του Κανονισμού Προμηθειών Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ όσο και του Π.Δ 60/2007.

2) Για τις συμβάσεις έργου εξωτερικών συνεργατών της ΕΡΤ ΑΕ:
Διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

3) Για τις 4 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων :
α. Μη σύννομη απευθείας ανάθεση τεσσάρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας με Φ.Π.Α. 218.000 € σε ισάριθμους τεχνικούς συμβούλους.
4) Για τις προσλήψεις προσωπικού ειδικών θέσεων:
α. Δεν προβλέπεται και δεν υφίσταται δημοσιότητα στις διαδικασίες πρόσληψης του ΠΕΘ. Τίθενται θέματα διαφάνειας στις προσλήψεις αυτές καθώς δεν προβλέπεται η προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω θέσεων.


5) Για τις προσλήψεις νομικών συμβούλων:
Η πρόσληψη Νομικού Συμβούλου-Προϊσταμένου της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ το 2006 έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του Γενικού κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ), αφού δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 52 παρ.3 του ΓΚΠ για την πρόσληψή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ του νεοδημοκράτη πρώην υπουργού Χαρ. Αθανασίου...

Δημήτρης Κ. Τζανακάκης ΡΕΘΥΜΝΟ  ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ του νεοδημοκράτη πρώην υπουργού Χαρ. Αθανασίο...